English / Hungarian and Hungarian / English Cross Reference of Philatelic Terms and Pronunciation

Glossary of English-Hungarian Terms

Copyright from   “The Hungarian Hyperinflation of 1945-1946” by Robert B. Morgan
Publisher: Collectors Club of Chicago, 2003.

Philatelic words and phrases

abroad                                                               =             külföld

acknowledgement of receipt                         =             tértivevény

acknowledgement of (return) receipt         =             visszajelentés

air-mail                                                             =             légiposta

an official Government Publication            =             Magyar Közlöny

arbitrarily                                                         =             önkéntesen

authorization                                                   =             meghatalmazás

auxiliary, provisional                                     =             kisegitö

averaging                                                          =             egyenlegezés

base, basis                                                        =             alap

bill-of-lading, way-bill, parcel card            =             szállítólevél

black                                                                 =             fekete

blue                                                                   =             kék

breakable                                                          =             törékeny

business papers                                               =             üzleti papirok

business-reply-paid letter                             =             üzleti válaszlevél

business-reply-paid postcard                       =             üzleti válasz-levelezölap

business-reply-paid printed matter            =             üzleti válasz-nyomtatvány

calorie-money                                                  =             kalória pénz

cancellation on stamp                                    =             postabélyegzö

censored                                                            =             cenzúrázott, ellenörizve, ~izett

censor-tape                                                      =             cenzura-zárószalag

certificate of credentials                                =             igazolvány

change of rate schedule                                 =             díjszabásváltozás

circulation, service, traffic                            =             forgalom

city                                                                    =             város

civil service                                                     =             közszolgálat

closing (final) regulations and notes         =             zárórendelkezések

coat-of-arm                                                      =             címer

Collect On Delivery (COD) fee                    =             utánvételi díj

collect postage due                                         =             beszedendö portó

commemorative stamp                                   =             emlékbélyeg

(in) conclusion                                                =             befejezésül

consignment, parcel, shipment, remittance =             küldemény

contents                                                              =             tartalom

contract price (monthly paid lump-sum)    =             átalányozva

control numbers                                              =             ellenörzöszámok

conversion key                                                =             átszámítási kulcs

correct rate paid                                              =             tarifahelyes

counted                                                             =             megolvasva

county                                                               =             megye

crest                                                                   =             címer

customs declaration                                        =             vámárúnyilatkozat

(from) date                                                      =             naptól

(up to) date                                                       =             napig

day                                                                     =             nap

definitive stamp                                              =             általános forgalmi bélyeg

Department of Treasury                                 =             Pénzügyminisztérium

delegation of authority document                =             megbízási lap

delivery notations (by mailman)                  =             kézbesitési elöjegyzés

demonetized                                                    =             pénzjelleget megszüntet

destination                                                       =             rendeltetési hely

distance                                                            =             távolság

district                                                               =             járás

documentary or revenue stamp                    =             illeték bélyeg

domestic (distance) letter                              =             távolsági levél

entered in journal                                           =             beírva

equal                                                                 =             ugyanaz

exception                                                          =             kivétel

excerpts                                                            =             kivonatok

expression                                                        =             kifejezés

fake                                                                   =             hamis

fee                                                                      =             díj

fee advancement, higher fees                       =             díjemelés

fee exempt                                                        =             díjmentes

fee (fully) paid                                                =             bérmentesített

fee not paid                                                      =             bérmentesítetlen

fee paid at mailing                                          =             frankó

fee paid by addressee                                     =             portó, díj utólagos fizetése

fee schedule basis                                           =             alapdíjszabás

‘filléres’ parcel                                                =             discounted ‘filléres’ fruit parcel

fiscal stamp                                                      =             okmány bélyeg

follows                                                              =             következik

(to) forbid                                                         =             megtiltani

foreign countries                                             =             külföldi országok

foreign destination                                          =             rendeltetési ország

forerunner                                                        =             elöfutár

forwarding                                                        =             utánaküldés

(postage-) franking machine                         =             bérmentesítögép

function                                                             =             müködés

garland                                                              =             koszorú

gazette                                                               =             hivatalos közlöny

Gazette of Postal Regulations                       =             Postai Rendeletek Tára (PRT)

gazetteer                                                           =             helységnévtár

genuine                                                             =             valódi

grace period                                                     =             türelmi idö

green                                                                 =             zöld

hamlet                                                               =             tanya, kis falu

handling, processing                                       =             kezelés

held (at the post office) ‘til called for         =             poste restante

home delivery                                                  =             házhozszállitás

igazolvány                                                        =             certificate of credentials

inquiry                                                              =             tudakozvány

insufficient address                                        =             cím elégtelen

insurance fee                                                   =             biztositási díj

invalidated, null and void                             =             érvénytelen

investigation department                              =             nyomozó osztály

item                                                                   =             tétel

items from the fee/rate schedule                =             díjtételek

labels                                                                 =             cimkék

large size (parcel)                                           =             terjedelmes (csomag)

launch(ing)                                                       =             bocsátása (új bélyeg)

‘letter’ has two Hungarian words/meanings: either as a letter in text (betü),

or as a postal transmittal (levél)

letter carrier                                                     =             postás

letter consignment for postal transmittal    =             levélpostai küldemény

letters (as in text)                                           =             betük (szövegben)

letters/text and numerals                             =             betüs és számjegyes

light                                                                   =             világos, (könnyü)

local                                                                  =             helybeni

local letter                                                        =             helyi levél

local postcard                                                  =             helyi levelezölap

mailbox                                                             =             postaláda

manuscript                                                       =             kézirásos

meter stamps, meter imprints                      =             bérmentesítögép lenyomat

military censorship                                         =             katonai cenzura

Ministry of Transporta                                  =             Közlekedésügyi Minisztérium

money order payment                                    =             utalvány kifizetés

month                                                                =             hónap

moved                                                               =             elköltözött

newspaper                                                        =             ujság

notification for payment                                =             kifizetési értesités

numerical order                                               =             sorszám

‘official, quantity-by-month mailer’s rate’ =             hivatalból díjátalányozva

‘officially dispatched/

postage payable by addressee’      =             hivatalból portóköteles

‘official, postage free’                                    =             hivatalból portómentes

obsolete                                                            =             elavult

overprint                                                           =             felülnyomat

parcel                                                                =             csomag

parcels (two or more) to the same                             }             sommás csomag

addressee, listed on one parcel-card          }             sommás szállitólevél

partially paid fee                                             =             elégtelenül bérmentesitett

payment by check                                           =             csekkbefizetés

pause, suspende                                              =             szünetel

1 Pengö = 100 fillér: the monetary unit       =             a pénzegység: 1 Pengö = 100 fillér

perishable                                                         =             gyorsn romló

permit certificate to export                           =             kiviteli bizonyitvány

place of destination                                        =             rendeltetési hely

postal service, mail service                           =             postaforgalom

postage                                                              =             postadíj

postage collected, postage paid                    =             taxe perçue (french)

postage due                                                      =             portó

postage due free                                              =             portómentes

postage paid in cash                                       =             készpénzben bérmentve

postage was paid                                             =             kifizettetett

postage was not paid                                      =             bérmentetlen

postal-administration district                     =             postaigazgatósági terület

postal agency                                                   =             postal agency

postal assi                                                        =             postai megbizás

postal district                                                   =             postakerület

postal money order                                         =             postautalvány

Postal Savings Bank                                       =             postatakarékpénztár

postal service matter                                      =             postaszolgálati ügy

postal service (a speci                                     =             posta-szak

postmark                                                           =             postabélyegzö

Postmaster General                                         =             postaügyi miniszter

power of attorney, authorization                  =             meghatalmazás

Prime Minister                                                 =             miniszterelnök

printed matter                                                  =             nyomtatvány

(in the) provinces                                            =             vidéken

provisional, temporary                                   =             átmenetes, ideiglenes, provizórikus

public supply                                                   =             közellátási

quantity-by-month mailer’s rate                  =             díjátalányozva

rate by: tariff/distance zone                          =             díjövezet

rate of freight                                                   =             fuvarozási díjtétel

rate schedule                                                    =             díjszabás

ratio, proportion number                               =             arányszám

receipt                                                               =             feladóvevény, nyugta

reconstruction                                                 =             ujjáépités

record-keeping                                                =             nyilvántartás

red                                                                     =             vörös, piros

reduced/discounted fee                                =             kedvezményes díj

refused                                                              =             nem fogadta el, visszautasitotta

registration labels                                          =             ajánlási  ragjegyek

registered                                                         =             ajánlott

report of fee deficiency                                 =             díjhiányjelentés

Republic                                                           =             Köztársaság

return receipt, back-notice                           =             tértivevény

revenue or documentary fee                         =             okirati illeték

revenue/documentary/fiscal stamp           =             illeték bélyeg

revision                                                             =             módosítás

rural areas                                                        =             külterület

rule, ordinance                                                =             szabály

sack-parcel                                                       =             zsákcsomag

same kind                                                         =             ugyanolyan

samples                                                             =             áruminta

Secretary of Treasury                                     =             Pénzügyminiszter

semi-postal                                                       =             jótékonysági

small parcel, packet parcel, petit-parcel     =             kiscsomag

special delivery                                                =             expressz

specific                                                              =             meghatározott

(can) spoil quickly                                          =             gyorsan romló

storage charge                                                  =             fekbér

supplementary delivery receipt                    =             pótszállítólevél

surcharge                                                          =             pótdíj

taxpengö – a monetary unit                         =             adópengö

telegram office                                                =             távirdahivatal

telegram                                                           =             távirat, sürgöny

telegram office                                                =             távirdahivatal

telegraph                                                           =             távirókészülék

temporarily, transitionary, provisional      =             átmenetileg

testimonial, declaration certificate             =             tanusitvány

text                                                                    =             szöveges (betüs)

total                                                                   =             összesen

transit, transitory                                           =             átmenö, átmenetü

transportation                                                  =             közlekedés

transportation form (for parcel)                   =             szállítójegyzék

Travelling Post Office (T.P.O.)                     =             mozgóposta

Treasury                                                           =             kincstár

Type of consigment                                        =             küldemény fajta

unclaimed                                                         =             nem kereste

undeliverable                                                   =             kézbesíthetelen

Universal Postal Union (U.P.U.)                  =             Egyetemes Postaegyesület

unknown                                                           =             ismeretlen

urgent                                                                =             sürgös

value-card                                                        =             értékkártya

value declared                                                 =             értéknyilvánitás

value-declared consignment                         =             étékküldemény

(high) value-declared letter                           =             értéklevél

(high) value-declared parcel                         =             értékdoboz

valid rate period                                              =             díjszabás érvényessége

value imprinted postal stationary (any type)            =             díjjegyes, értékes postai nyomtatvány

varification (acknowledgement) of receipt =             igazolójegy

village                                                               =             falu

warning                                                             =             figyelmeztetés

(hot) wax-seal                                                  =             viaszpecsét

weight-category                                               =             súlyfokozat

withdrawal                                                       =             kivonása

wrapper (for newspaper)                              =             ujságszalag

wreath                                                               =             koszorú

zone                                                                   =             övezet

year                                                                   =             év

yellow                                                               =             sárga

_______________________________________________________________________

Glossary of Hungarian-English Terms

Philatelic words and phrases

adópengö                                           =             taxpengö – a monetary unit

ajánlási ragjegyek                            =             Registration labels

ajánlott                                               =             registered

alap                                                     =             base, basis

alapdíjszabás                                    =             fee-schedule basis

általános forgalmi bélyeg               =             definitive stamp

arányszám                                         =             ratio, proportion number

árjegyzék                                           =             price-list

áruminta                                           =             samples

átalányozva                                       =             contract price (monthly paid lump sum)

átmenetileg                                       =             temporarily, transitionary, provisional

átmenö, átmenet                             =             transit, transitory

átszámítási kulcs                             =             conversion key

befejezésül                                        =             in conclusion

beírva                                                 =             entered in journal

bérmentetlen                                     =             postage was not paid

bérmentesítetlen                               =             fee not paid, without franking

bérmentesítögép                               =             postage franking machine

bérmentesítögép lenyomat             =             meter stamps, meter imprints

bérmentesített                                   =             fee (fully) paid

beszedendö portó                             =             collect postage due

betük (szövegben)                           =             letters (as in text)

betüs és számjegyes                         =             letters/text and numerals

biztositási díj                                    =             insurance fee

bocsátása                                           =             launching (new issue)

cenzúra-zárószalag                          =             censor-tape

cenzúrázott                                       =             censored

címer                                                  =             coat-of-arm, crest, shield

cimkék                                               =             labels

cím elégtelen                                     =             insufficient address

csekkbefizetés                                  =             payment by check

csempész posta                                 =             smuggled mail

csomag                                               =             parcel

díj(a)                                                  =             fee

díjátalányozva                                  =             quantity-by-monthly mailer’s rate

díjemelés                                           =             higher fees, fee advancement

díjhiányjelentés                                =             report of fee deficiency

díjjegyes postai nyomtatvány        =             value imprinted postal stationary

díjmentes                                           =             fee-exempt

díjövezet                                            =             rate by: tariff/distance zone

díjszabás                                            =             (fee) rate schedule

díjszabás érvényessége                   =             valid rate period

díjszabásváltozás                             =             change of rate schedule

díjtételek                                           =             items from the fee/rate schedule

díj utólagos fizetése                         =             fee paid by the addressee

egyenlegezés                                     =             averaging

Egyetemes Postaegyesület             =             Universal Postal Union

elavult                                                =             obsolete

elégtelenül bérmentesített            =             partially paid fee

ellenörzöszámok                             =             control numbers

ellenörizve                                        =             censored

elköltözött                                         =             moved

emlékbélyeg                                      =             commemorative stamp

elöfutár                                              =             forerunner

értékes nyomtatvány                       =             value imprinted postal stationary (any type: postcards, parcel card,etc.)

értékdoboz                                        =             (high) value-declared parcel

értékkártya                                        =             value-card

értékküldemény                               =             value declared consignment

értéklevél                                          =             (high) value-declared letter

értéknyilvánítás                               =             value declared

érvénytelen                                       =             null and void, invalidated

év                                                        =             year

expressz                                            =             special delivery

falu                                                     =             village

fekbér                                                 =             storage charge

fekete                                                 =             black

feladóvevény                                    =             receipt (for registered letter, parcel, etc.)

felülnyomat                                       =             overprint

figyelmeztetés                                  =             warning

forgalom                                            =             circulation, service

forgalmi bélyeg                                =             definitive stamp

frankó                                                =             fee paid at mailing

fuvarozási díjtétel                           =             rate of freight

gyorsan romló                                  =             (can) spoil quickly, perishable

hamis                                                  =             fake, forged

házhozszállitás                                 =             home delivery

helyben i                                            =             local

helyi levél                                         =             local letter

helyi levelezölap                              =             local postcard

helységnévtár                                   =             gazetteer

hivatalból díjátalányozva               =             ‘official,  quantity-by-monthly mailer’s rate’

hivatalból portóköteles                   =             ‘officially dispatched / postage payable by addressee’

hivatalból portómentes                  =             ‘official, postage free’

hivatalos közlöny                             =             official gazette

hónap                                                 =             month

igazolójegy                                        =             verification (acknowledgement) of receipt

igazolvány                                         =             certificate of credentials

illeték bélyeg                                    =             revenue/documentary/fiscal stamp

ismeretlen                                         =             unknown

járás                                                    =             district

jótékonysági                                     =             charitable/semi-postal

kalória pénz                                      =             calorie-money

katonai cenzura                                =             military censorship

kedvezményes díj                             =             reduced/discounted fee (for postal employees)

kezelés                                               =             handling, processing

kék                                                      =             blue

készpénzben bérmentve                 =             postage paid in cash

kézbesítési elöjegyzés                     =             delivery notations (by delivering mailman)

kézbesíthetetlen                               =             undeliverable

kézírásos                                           =             manuscript

kiállitás                                              =             exhibit

kifejezés                                             =             expression

kifizetési értesítés                            =             notification for  payment

kifizettetett                                        =             postage paid (in cash)

kincstár                                              =             Treasury

kiscsomag                                          =             small parcel, packet parcel, petit-parcel

kisegítö                                              =             provisional, auxiliary

kivétel                                                =             exception

kiviteli bizonyitvány                       =             permit certificate to export

kivonása                                            =             withdrawal

kivonatok                                          =             excerpts

koszorú                                              =             garland, wreath

következik                                        =             follows

közellátási                                         =             public supply

közlekedés                                        =             transportation

Közlekedésügyi Minisztérium       =             Ministry of Transportation

közszolgálat                                      =             civil service

Köztársaság                                       =             Republic

küldemény                                        =             consignment, parcel, shipment, (money-)remittance,

küldemény fajta                               =             type of consignment

külföld                                               =             abroad

külföldi országok                             =             foreign countries

külterület                                           =             rural areas

levélpostai küldemény                    =             (letter) consignment for postal transmittal

légiposta                                            =             air-mail

Magyar Közlöny                              =             an official Government Publication

megbízás (postai)                            =             postal assignment

megbízási lap                                    =             delegation of authority document

meghatalmazás                                 =             power of attorney, authorization,

meghatározott                                   =             specific

megolvasva                                       =             counted

megtiltani                                          =             to forbid

megye                                                 =             county

miniszterelnök                                  =             Prime Minister

módosítás                                          =             revision

mozgóposta                                       =             Travelling Post Office (T.P.O.)

müködés                                            =             function

nap                                                      =             day (also means ‘sun’)

napig                                                  =             (up) to date

naptól                                                 =             from date

nem fogadta el                                  =             refused

nem kereste                                       =             unclaimed

nyilvántartás                                     =             record-keeping

nyomtatvány                                     =             printed matter

nyomozó osztály                              =             investigation department

nyugta                                                =             receipt

okirati illeték                                    =             revenue/documentary fee

okmány bélyeg                                 =             fiscal stamp

önkéntesen                                       =             arbitrarily

összesen                                            =             total

övezet                                                =             zone

pengö                                                 =             monetary unit 100 fillér = 1 pengö

pénzjelleget megszüntet                =             demonetized

Pénzügyminiszter                           =             Secretary of Treasury

Pénzügyminisztérium                     =             Department of Treasury

portó                                                   =             postage due, fee paid by addressee

portómentes                                      =             postage-due-free

postabélyegzö                                   =             postmark, cancellation on stamp

postadíj                                              =             postage

postaforgalom                                   =             postal service, mail service

postaigazgatósági terület                =             postal-administration district

postai küldemény                             =             consignment sent by post

Postai Rendeletek Tára  (PRT)       =             The Gazette of Postal Regulations

postakerület                                      =             postal district

postaláda                                           =             mailbox

postás                                                 =             letter-carrier

posta-szak                                         =             a specific postal service

postaszolgálat                                   =             postal service

postaszolgálati ügy                          =             postal service matter

postatakarékpénztár                        =             Postal Savings Bank

postautalvány                                   =             postal money order

postaügyi miniszter                         =             Postmaster General

posta ügynökség                               =             postal agency

poste restante                                    =             held  (at the post-office) ‘til called-for

pótdíj                                                  =             surcharge

pótszállítólevél                                 =             supplementary delivery receipt

provizórikus, ideiglenes                 =             provisional

rendeltetési hely                               =             place of destination

rendeltetési ország                           =             foreign destination

sárga                                                   =             yellow

sommás csomag                               =             two or more parcels to the same addressee-

sommás szállitólevél                       =             listed on one parcel card

sorszám                                              =             numerical order

súlyfokozat                                       =             weight-category

sürgös                                                =             urgent

szabály                                               =             rule, ordinance

szállítójegyzék                                 =             transportation form (for parcel)

szállítólevél                                      =             bill-of-lading, way-bill, delivery form, parcel card

szöveges (betüs)                              =             in text

szünetel                                             =             pause, suspended

tanusitvány                                       =             testimonial, declaration certificate

tanya                                                  =             hamlet

tarifahelyes                                       =             correct rate paid

tartalom                                             =             contents

távirat, sürgöny                                =             telegram

távirókészülék                                  =             telegraph

távolsági levél                                  =             domestic (distance) letter

távolsági levelezölap                       =             domestic (distance) postcard

taxe perçue (french)                        =             postage paid, postage collected

tértivevény                                        =             return receipt, back-notice, acknowledgement of receipt

terjedelmes                                        =             large size

tétel                                                    =             item

törékeny                                            =             breakable

tudakozvány                                     =             inquiry

türelmi idö                                        =             grace period

ugyanolyan,                                      =             same kind,

ugyanaz                                             =             same, equal

ujjáépités                                           =             reconstruction

ujság                                                   =             newspaper

ujságszalag                                        =             wrapper (for newspapers)

utalvány kifizetés                             =             money order payment

utánaküldés                                       =             forwarding

utánvételi díj                                     =             Collect On Delivery (COD) fee

üzleti papir                                        =             business papers

üzleti válaszlevél                              =             business-reply-paid letter

üzleti válasz-levelezölap                =             business-reply-paid postcard

üzleti válasz-nyomtatvány            =             business-reply-paid printed matter

valódi                                                 =             genuine

vámárúnyilatkozat                          =             customs declaration

város                                                  =             city

viaszpecsét                                        =             (hot) wax-seal

vidéken                                              =             in the provinces

világos                                               =             light

visszajelentés                                   =             acknowledgement of (return) receipt

visszautasította                               =             refused

vörös                                                  =             red

zárórendelkezések                          =             closing (final)  regulations and notes

zsákcsomag                                      =             sack-parcel

zöld                                                    =             green

_______________________________________________________________________

Hungarian Pronunciation

 After each Hungarian letter there is an English word in which the sound sometimes close to the Hungarian sound. In a few cases there are no English sounds that are similar to the Hungarian sounds. The accent is always on the first syllable when speaking Hungarian.

a          must,  America

á          far, hard

b          book

c          its,  lets

cs         church, chip, chat, check

d          do, dog

dz        heads

dzs       jam, hedge, fudge

e          get, less

é          may, day, aim

f           fool

g          go, get

gy        (something like: merge)

h          hit, hip

i           bit, hip, lip

í           meet, feet, teeth

j           yes, yo-yo, youth

k          kill, duck

ly         yes, yo-yo (same as j)

m         man

n          no

ny        new (when pronounced nyoo, not noo)

o          dog

ó          lasso, show

ö          merge, her,  urgent

õ          third (same as ö but longer)

p          pot,

r           red, rose

s          ship, fish, shy

ss         assurance

sz         soda, sip, rice

ssz       less, address

t           tip

tt          fatten

ty         tube (when pronounced tyoob)

u          put

ú          poor, fool

ü          Fuhrer, bureau, puree

v          vote

w         vote (same as v)

x          fix

z          zip

zs         measure, arbitrage, postage